Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2929723
  • Lượt truy cập: 137079
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Bảng điểm TKH13A

Bảng điểm mẫu Xem

HỌC KỲ III
01 Kiểm toán Xem
02 Kế toán ngân sách & KBNN 2 Xem
03 Kế toán ngân sách và tài chính xã Xem
04 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 Xem
05 Kế toán máy Xem
06 Thực tập cơ bản Xem

 

HỌC KỲ II-NĂM HỌC 2013-2014
01 Pháp Luật Xem
02 Ngoại ngữ 2 Xem
03 Thuế Xem
04 Kế toán doanh nghiệp Xem
05 Kế toán hành chính SN 1 Xem
06 Kế toán NS& KBNN 1 Xem
07 Quản lý ngân sách nhà nước Xem
08 Tài chính công Xem
09 Marketing Xem
10 Soạn thảo văn bản Xem
11 Kinh tế vĩ mô Xem

 

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013-2014
01 Ngoại ngữ 1 Xem
02 Chính trị Xem
03 Giáo dục quốc phòng Xem
04 Giáo dục thể chất Xem
05 Tin học Xem
06 Kế toán đại cương Xem
07 Luật kinh tế Xem
08 Kinh tế vi mô Xem
09 Thống kê ứng dụng Xem
10 Kỹ năng giao tiếp Xem
11 Lý thuyết tài chính tiền tệ Xem