Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2929775
  • Lượt truy cập: 137079
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Bảng điểm TCT13A

Bảng điểm mẫu Xem

HỌC KỲ III
01 Anh văn chuyên ngành Xem
02 Chế biến đồ hộp thủy sản Xem
03 Kiểm nghiệm chất lượng thủy sản Xem
04 Chế biến tổng hợp Xem
05 Chế biến lạnh thủy sản Xem
6 Xử lý nước cấp nước thải Xem
7 Chế biến khô thủy sản Xem
8 Chế biến nước mắm Xem
9 Kiến tập Xem
10 Thực tập chuyên môn Xem

 

HỌC KỲ II-NĂM HỌC 2013-2014
01 Pháp Luật Xem
02 Ngoại ngữ 2 Xem
03 An toàn LĐ và VSTP Xem
04 Quản lý chất lượng TS Xem
05 Dinh dưỡng Xem
06 Chế biến sản phẩm GTGT Xem
07 Hóa học phân tích Xem
08 Hóa sinh học thực phẩm Xem
09 Quản trị doanh nghiệp CBTS Xem
10 Phụ gia trong chế biến TS Xem
11 Môi trường và BVBLTS Xem
12 Vi sinh thực phẩm Xem
13 Nguyên lý BQTP Xem

 

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013-2014
01 Ngoại ngữ 1 Xem
02 Chính trị Xem
03 Giáo dục quốc phòng Xem
04 Giáo dục thể chất Xem
05 Tin học Xem
06 Sinh hóa đại cương Xem
07 Bao bì thực phẩm Xem
08 Nguyên liệu thủy sản Xem
09 Kỹ thuật lạnh Xem
10 Kỹ năng giao tiếp Xem
11 Máy chế biến thủy sản Xem
12 Nguyên lý các quá trình CBCB Xem
13 Kỹ thuật phòng TN Xem