Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2929811
  • Lượt truy cập: 137082
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Bảng điểm TTT13B

Bảng điểm mẫu Xem

HKII, 2015-2016

STT

Học phần

Download

1 Thực tập tốt nghiệp Xem  
     

HKI, 2015-2016

STT

Học phần

Download

1 Kiến tập Xem  
2 Thực tập chuyên môn Xem
3 Cơ khí nông nghiệp Xem
4 Phòng trừ dịch hại Xem
5 Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu Xem
6 Điều tra phát hiện DHCT Xem
7 Phương pháp thực nghiệm Xem
8 Khuyến nông Xem
9 Tổ chức quản lý sản xuất Xem
10 Thủy nông Xem
11 Sinh thái nông nghiệp Xem
12 Kỹ năng giao tiếp Xem
13 Sử dụng năng lượng TKHQ Xem
14 Pháp luật chuyên ngành Xem
     

HKIV

STT

Học phần

Download

1 Ngoại ngữ 2  Xem
2 Giáo dục pháp luật Xem
3 Bệnh cây CK Xem
4 Côn trùng CK Xem
5 Khí tượng NN Xem
6 Cây ăn quả Xem
7 Cây công nghiệp Xem
8 Cây lúa Xem
9 Cây lương thực Xem
10 Cây rau Xem
11 Sử dụng thuốc BVTV Xem

Học kỳ III

STT

Học phần

Download

1 Ngoại  ngữ 1 Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3 Giáo dục quốc phòng Xem
4 Sinh lý thực vật Xem
5 Giáo dục thể chất Xem
6 Bảo vệ thực vật đại cương Xem
7 Giống cây trồng Xem
8 Đất và phân bón Xem
9 Tin học Xem
     
     

Học kỳ II

STT

Học phần

Download

1

Văn TV 4

Xem

2

Sinh học 3

Xem

3 Vật lý 3 Xem
4 Toán 4 Xem
5 Hóa học 4 Xem
     
     
     

STT

Học phần

Download

1

Toán 1

Xem

2

Văn TV 1

Xem

3

Hóa 1

Xem

4

Sinh 1

Xem

5 Vật lý 1 Xem
6 Toán 2 Xem
7 Vật lý 2 Xem
8 Hóa học 2 Xem
9 Sinh học 2 Xem
10 Văn TV 2 Xem
11 Toán 3 Xem
12 Hóa 3 Xem
13 Văn TV 3 Xem