Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2922034
  • Lượt truy cập: 136586
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Bảng điểm TCN13B

Bảng điểm mẫu Xem

HK VI

STT

Học phần

Download

1 Thực tập tốt nghiệp Xem

HKV

STT

Học phần

Download

1 Bệnh chó mèo Xem
2 Bệnh dinh dưỡng Xem
3 Bệnh ký sinh gia súc Xem
4 Chăn nuôi dê thỏ Xem
5 Chăn nuôi trâu bò Xem
6 Kiểm nghiệm sản phẩm động vật Xem
7 Kiến tập Xem
8 Ngoại và sản khoa Xem
9 Pháp luật chuyên ngành Xem
10 Thực tập chuyên môn Xem
11 Vệ sinh gia súc Xem

HKIV

STT

Học phần

Download

1 Giáo dục pháp luật Xem
2 Ngoại ngữ 2  Xem
3 Chẩn đoán&bệnh NK  Xem
4 Chăn nuôi gia cầm Xem
5 Chăn nuôi heo Xem
6 Dinh dưỡng&thức ăn Xem
7 Khuyến nông Xem
8 Miễn dịch học Xem
9 P.Pháp thực nghiệm Xem
10 Vi sinh & bệnh TN Xem

Học kỳ III

STT

Học phần

Download

1 Ngoại  ngữ 1 Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3 Giáo dục quốc phòng Xem
4 Khởi tạo doanh nghiệp Xem
5 Giáo dục thể chất Xem
6 Bảo vệ môi trường Xem
7 Dược lý thú y Xem
8 Giải phẫu sinh lý vật nuôi Xem
9 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
10 Tin học Xem

 

STT

Môn

Download

HKII, 2013- 2014  

1

Văn TV 4

Xem

2

Sinh học 3

Xem

3 Vật lý 3 Xem
4 Toán 4 Xem
5 Hóa 4

Xem

 

STT

Môn

Download

HKI, 2013- 2014  

1

Toán 1

Xem

2

Văn TV 1

Xem

3

Hóa 1

Xem

4

Sinh 1

Xem

5 Vật lý 1 Xem
6 Toán 2 Xem
7 Vật lý 2 Xem
8 Hóa học 2 Xem
9 Sinh học 2 Xem
10 Văn TV 2 Xem
11 Toán 3 Xem
12 Hóa 3 Xem
13 Văn TV 3 Xem