Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2929759
  • Lượt truy cập: 137079
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Bảng điểm lớp TCN14ACM

Bảng điểm mẫu Xem

STT

Môn

Download

HKII, 2015- 2016  

1

Thực tập tốt nghiệp

Xem

STT

Môn

Download

HKI, 2015- 2016  

1

Bệnh ký sinh gia súc

Xem

2

Chăn nuôi trâu bò

Xem

3 Kiểm nghiệm sản phẩm động vật Xem
4 Kiến tập Xem
5 Ngoại và sản khoa Xem
6 Pháp luật chuyên ngành Xem
7 Thực tập chuyên môn Xem
8 Vệ sinh gia súc Xem

 

STT

Môn

Download

HKII, 2014- 2015  

1

Chẩn đoán và BNK

Xem

2

Chăn nuôi gia cầm

Xem

3 Chăn nuôi heo Xem
4 Dinh dưỡng và TA Xem
5 Giáo dục pháp luật

Xem

6 Khuyến nông Xem
7 Ngoại ngữ 2 Xem
8 Phương pháp thực nghiệm Xem
 
9 Vi sinh và BTN Xem

 

STT

Môn

Download

HKI, 2014- 2015  

1

Giáo dục thể chất

Xem

2

Dược lý thú y

Xem

3 Giải phẩu sinh lý vật nuôi Xem
4 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
5 Ngoại ngữ 1A

Xem

6 Tin học Xem
7 Giáo dục quốc phòng Xem
8 Chính trị Xem