Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2878600
  • Lượt truy cập: 134996
  • Bài viết: 632
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Bảng điểm lớp TCN14BCM

Bảng điểm mẫu Xem

HKII, 2016-2017

STT

Học phần

Download

1 Hóa học 3 Xem
2 Hóa học 4 Xem
3 Sinh học 3 Xem
4 Toán học 3 Xem
5 Toán học 4 Xem
6 Văn 3 Xem
7 Văn 4 Xem
8 Vật lý 3 Xem

HKI, 2016-2017

STT

Học phần

Download

1 Hóa học 1 Xem
2 Hóa học 2 Xem
3 Sinh học 1 Xem
4 Sinh học 2 Xem
5 Toán học 1 Xem
6 Toán học 2 Xem
7 Văn 1 Xem
8 Văn 2 Xem
9 Vật lý 1 Xem
10 Vật lý 2 Xem

 

STT

Môn

Download

HKII, 2015- 2016  

1

Thực tập tốt nghiệp

 

Xem

 

STT

Môn

Download

HKI, 2015- 2016  

1

Bệnh ký sinh gia súc

Xem

2

Chăn nuôi trâu bò

Xem

3 Kiểm nghiệm sản phẩm động vật Xem
4 Kiến tập Xem
5 Ngoại và sản khoa Xem
6 Pháp luật chuyên ngành Xem
7 Thực tập chuyên môn Xem
8 Vệ sinh gia súc Xem

 

STT

Môn

Download

HKII, 2014- 2015  

1

Chẩn đoán và BNK

Xem

2

Chăn nuôi gia cầm

Xem

3 Chăn nuôi heo Xem
4 Dinh dưỡng và TA Xem
5 Giáo dục pháp luật

Xem

6 Khuyến nông Xem
7 Ngoại ngữ 2 Xem
8 Phương pháp thực nghiệm Xem
 
9 Vi sinh và BTN Xem
 

 

STT

Môn

Download

HKI, 2014- 2015  

1

Giáo dục thể chất

Xem

2

Dược lý thú y

Xem

3 Giải phẩu sinh lý vật nuôi Xem
4 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
5 Ngoại ngữ 1A Xem
6 Tin học Xem
7 Giáo dục quốc phòng Xem
8 Chính trị Xem