Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2982040
  • Lượt truy cập: 138843
  • Bài viết: 652
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

TCN14A

Bảng điểm mẫu

HKIII

STT

Học phần

Download

1 Thực tập tốt nghiệp Xem

 

HKIII

STT

Học phần

Download

1 Bệnh chó mèo Xem
2 Bệnh dinh dưỡng Xem
3 Bệnh ký sinh gia súc Xem
4 Chăn nuôi dê thỏ Xem
5 Chăn nuôi trâu bò Xem
6 Kiểm nghiệm sản phẩm động vật Xem
7 Kiến tập Xem
8 Ngoại và sản khoa Xem
9 Pháp luật chuyên ngành Xem
10 Thực tập chuyên môn Xem
11 Vệ sinh gia súc Xem

HKII

STT

Học phần

Download

1 Giáo dục pháp luật Xem
2 Ngoại ngữ 2  Xem
3 Chẩn đoán&bệnh NK  Xem
4 Chăn nuôi gia cầm Xem
5 Chăn nuôi heo Xem
6 Dinh dưỡng&thức ăn Xem
7 Khuyến nông Xem
8 Miễn dịch học Xem
9 P.Pháp thực nghiệm Xem
10 Vi sinh & bệnh TN Xem

Học kỳ I

STT

Học phần

Download

1 Ngoại  ngữ 1 Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3 Giáo dục quốc phòng Xem
4 Khởi tạo doanh nghiệp Xem
5 Giáo dục thể chất Xem
6 Giải phẫu sinh lý vật nuôi Xem
7 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
8 Bảo vệ môi trường Xem
9 Dược lý thú y Xem
10 Tin học Xem