Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2921987
  • Lượt truy cập: 136586
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

TCT14A

Bảng điểm mẫu

HKII

STT

Học phần

Download

1 Ngoại ngữ 2  Xem
2 Giáo dục pháp luật Xem
3 An toàn lao động Xem
4 Bao bì thực phẩm Xem
5 Dinh dưỡng Xem
6 Hoá học phân tích Xem
7 Hoá sinh học TP Xem
8 Nguyên lý BQTP Xem
9 Phụ gia trong CBTS Xem
10 Quản lý chất lượng TS Xem
11 Quản trị DN Xem
12 Vi sinh thực phẩm Xem


HKI

STT

Học phần

Download

1 Ngoại  ngữ 1 Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3 Giáo dục quốc phòng Xem
4 Sinh hóa đại cương Xem
5 Quá trình và thiết bị CNTP Xem
6 Môi trường và bảo vệ NLTS Xem
7 Kỹ thuật lạnh Xem
8 Kỹ năng giao tiếp Xem
9 Máy chế biến thủy sản Xem
10 Giáo dục thể chất Xem
11 Nguyên liệu thủy sản Xem
12 Tin học Xem