Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2929716
  • Lượt truy cập: 137078
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

TKH14A

Bảng điểm mẫu

HKIV

STT

Học phần

Download

1 Thực tập tốt nghiệp Xem

 

HKIII

STT

Học phần

Download

1 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 Xem
2 Kế toán máy Xem
3 Kế toán ngân sách và tài chính xã Xem
4 Kiểm toán   Xem
5 Quản lý ngân sách nhà nước Xem
6 Tin học ứng dụng kế toán Xem

HKII

STT

Học phần

Download

1 Ngoại ngữ 2  Xem
2 Giáo dục pháp luật Xem
3 Kế toán doanh nghiệp Xem
4 Kế toán HCSN1 Xem
5 Kế toán ngân sách Xem
6 Kinh tế vĩ mô Xem
7 Marketing Xem
8 Soạn thảo văn bản Xem
9 Tài chính công Xem
10 Thống kê ứng dụng Xem
11 Thuế Xem
     

HKI

STT

Học phần

Download

1 Ngoại  ngữ 1 Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3 Giáo dục quốc phòng Xem
4 Luật kinh tế Xem
5 Kinh tế vi mô Xem
6 Kế toán đại cương Xem
7 Giáo dục thể chất Xem
8 Kỹ năng giao tiếp Xem
9 Lý thuyết tài chính tiền tệ Xem
10 Tin học Xem