Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2981998
  • Lượt truy cập: 138843
  • Bài viết: 652
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Bảng điểm lớp TBV15CVN

Bảng điểm mẫu

HKIV

STT

Học phần

Download

1 Kiến tập Xem
2 Thực tập chuyên môn Xem
3 Thực tập tốt nghiệp Xem

Học lại

1. Pháp luật chuyên ngành  Xem

2. Bệnh cây chuyên khoa Xem

3. Côn trùng chuyên khoa Xem

4. Cây trồng 1 Xem

STT

Học phần

Download

1 Điều tra phát hiện dịch hại cây trồng Xem
2 Động vật hại nông nghiệp Xem
3 Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu Xem
4 Kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch Xem
5 Phòng trừ dịch hại Xem
6 Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) Xem

HKII

STT

Học phần

Download

1 Bệnh cây chuyên khoa Xem
2 Bệnh sau thu hoạch Xem
3 Cây trồng 1 (lúa, bắp, đậu xanh, đậu nành, rau) Xem
4 Cây trồng 2 (cây có múi, xoài, nhãn…) Xem
5 Cỏ dại Xem
6 Côn trùng chuyên khoa Xem
7 Giáo dục pháp luật Xem
8 Giống cây trồng Xem
9 Khuyến nông Xem
10 Ngoại ngữ 2A Xem
11 Pháp luật chuyên ngành Xem

HKI

STT

Học phần

Download

1 Ngoại  ngữ 1 Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3 Giáo dục quốc phòng Xem
4 Bệnh cây đại cương Xem
5 Giáo dục thể chất Xem
6 Côn trùng học đại cương Xem
7 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Xem
8 Vi sinh vật đại cương Xem
9 Sinh lý thực vật Xem
10 Tin học Xem