Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2929854
  • Lượt truy cập: 137082
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

TBV15A1

Bảng điểm mẫu

HKIV

STT

Học phần

Download

1 Kiến tập Xem
2 Thực tập chuyên môn Xem
3 Thực tập tốt nghiệp Xem
     

HK III

 

STT

Học phần

Download

1 GD ứng phó BĐKH Xem
2 PPTN & NCKH  Xem
3 Quản lý dịch hại TH Xem
4 Sinh thái NN & PTBV Xem
5 Sử dụng thuốc BVTV  Xem
6 Cây trồng 1 Xem
7 Cỏ dại & ĐVHNN Xem
8 Kiểm dịch TV  Xem
9 Khí tượng NN  Xem
10 Cây trồng 2  Xem

HKII

STT

Học phần

Download

1 Bệnh cây chuyên khoa Xem
2 Bệnh cây đại cương Xem
3 Côn trùng chuyên khoa Xem
4 Côn trùng học đại cương Xem
5 Điều tra phát hiện dịch hại cây trồng Xem
6 Giống cây trồng Xem
7 Ngoại ngữ 2A Xem
8 Pháp luật chuyên ngành Xem
9 Sinh lý thực vật Xem

 

HKI

STT

Học phần

Download

1 Ngoại  ngữ 1 Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3 Giáo dục quốc phòng Xem
4 Giáo dục pháp luật Xem
5 Giáo dục thể chất Xem
6 Khuyến nông Xem
7 Sử dụng năng lượng TKHQ Xem
8 Vi sinh vật đại cương Xem
9 Kỹ năng giao tiếp Xem
10 Tin học Xem