Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2921989
  • Lượt truy cập: 136586
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

TCN14B

Bảng điểm mẫu Xem

HKVI

STT

Học phần

Download

1 Kiến tập Xem
2 Thực tập chuyên môn Xem
3 Thực tập tốt nghiệp Xem
     

HK V

STT

Học phần

Download

1 Bệnh chó mèo Xem
2 Bệnh dinh dưỡng Xem
3 Bệnh ký sinh gia súc Xem
4 Chăn nuôi dê thỏ Xem
5 Chăn nuôi trâu bò Xem
6 Kiểm nghiệm sản phẩm động vật Xem
7 Ngoại và sản khoa Xem
8 Vệ sinh gia súc Xem
9 Phương pháp thực nghiệm Xem
10 Bảo vệ môi trường Xem
11 Chăn nuôi heo Xem

 

HKIV

STT

Học phần

Download

1 Chẩn đoán và bệnh nội khoa Xem
2 Chăn nuôi gia cầm Xem
3 Dinh dưỡng và thức ăn Xem
4 Dược lý thú y Xem
5 Giải phẩu sinh lý vật nuôi Xem
6 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
7 Miễn dịch học Xem
8 Ngoại ngữ 2 Xem
9 Vi sinh và bệnh truyền nhiễm Xem

 

HKIII

STT

Học phần

Download

1 Ngoại  ngữ 1 Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3 Giáo dục quốc phòng Xem
4 Giáo dục pháp luật Xem
5 Giáo dục thể chất Xem
6 Khuyến nông Xem
7 Khởi tạo doanh nghiệp Xem
8 Tin học Xem
9 Pháp luật chuyên ngành Xem
     

 

STT

Môn

Download

HKI, 2014- 2015  

1

Toán 3

Xem

2

Văn TV 3

Xem

 

3

Hóa 3

Xem

4 Sinh 3 Xem
5 Toán 4 Xem
6 Hóa 4 Xem
7 Văn 4 Xem
8 Lý 3 Xem

 

STT

Môn

Download

HKI, 2014- 2015  

1

Toán 1

Xem

2

Văn TV 1

Xem

 

3

Hóa 1

Xem

4

Sinh 1

Xem

5 Vật lý 1 Xem
6 Toán 2 Xem
7 Vật lý 2 Xem
8 Hóa học 2 Xem
9 Sinh học 2 Xem
10 Văn TV 2 Xem