Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2922014
  • Lượt truy cập: 136586
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

TTT15A1

Bảng điểm mẫu

HKIV

STT

Học phần

Download

1 Kiến tập Xem
2 Thực tập chuyên môn Xem
3 Thực tập tốt nghiệp Xem

HK III

STT

Học phần

Download

1 GD ứng phó BĐKH Xem
2 PPTN & NCKH  Xem
3 Quản lý dịch hại TH Xem
4 Sinh thái NN & PTBV Xem
5 Sử dụng thuốc BVTV  Xem
6 Cây ăn quả Xem
7 PL chuyên ngành Xem
8 Cơ khí NN  Xem
9 Đất và phân bón Xem
10 Điều tra PHDHCT Xem
11 Giống cây trồng Xem
12 Thuỷ nông Xem

HKII

STT

Học phần

Download

1 Bảo vệ thực vật đại cương Xem
2 Bệnh cây chuyên khoa Xem
3 Cây công nghiệp Xem
4 Cây lúa Xem
5 Cây lương thực Xem
6 Cây rau Xem
7 Côn trùng chuyên khoa Xem
8 Ngoại ngữ 2A Xem
9 Sinh lý thực vật Xem

 

HKI

STT

Học phần

Download

1 Ngoại  ngữ 1 Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3 Giáo dục quốc phòng Xem
4 Giáo dục pháp luật Xem
5 Giáo dục thể chất Xem
6 Khuyến nông Xem
7 Kỹ năng giao tiếp Xem
8 Tổ chức quản lý sản xuất Xem
9 Khí tượng nông nghiệp Xem
10 Sử dụng năng lượng TKHQ Xem
11 Tin học Xem