Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2929746
  • Lượt truy cập: 137079
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

TCN15B

Bảng điểm mẫu

HKVI

STT

Học phần

Download

1 Kiến tập Xem
2 Thực tập chuyên môn Xem
3 Thực tập tốt nghiệp Xem
 

HKVI

 

STT

Học phần

Download

1 Kiến tập Xem
2 Thực tập chuyên môn Xem
     

HKV

 

STT

Học phần

Download

1 Bệnh chó mèo Xem
2 Bệnh dinh dưỡng Xem
3 Bệnh ký sinh gia súc Xem
4 Chăn nuôi dê thỏ Xem
5 Chăn nuôi trâu bò Xem
6 Kiểm nghiệm sản phẩm động vật Xem
7 Ngoại và sản khoa Xem
8 Vệ sinh gia súc Xem
9 Phương pháp thực nghiệm Xem
10 Bảo vệ môi trường Xem
11 Chăn nuôi heo Xem

HKIV

STT

Học phần

Download

1 Chẩn đoán và bệnh nội khoa Xem
2 Chăn nuôi gia cầm Xem
3 Dinh dưỡng và thức ăn Xem
4 Dược lý thú y Xem
5 Giải phẩu sinh lý vật nuôi Xem
6 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
7 Miễn dịch học Xem
8 Ngoại ngữ 2 Xem
9 Vi sinh và bệnh truyền nhiễm Xem
     

HKIII

STT

Học phần

Download

1 Ngoại  ngữ 1 Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3 Giáo dục quốc phòng Xem
4 Giáo dục pháp luật Xem
5 Giáo dục thể chất Xem
6 Khuyến nông Xem
7 Khởi tạo DN Xem
8 Pháp luật CN Xem
9 Tin học Xem

HKII

STT

Học phần

Download

1 Hóa học 3 Xem
2 Hóa học 4 Xem
3 Sinh học 3 Xem
4 Toán học 3 Xem
5 Toán học 4 Xem
6 Văn – TV 3 Xem
7 Văn – TV 4 Xem
8 Vật lý 3 Xem

 

HKI

STT

Học phần

Download

1 Toán học 1 Xem
2 Văn TV 1 Xem
3 Văn TV 2 Xem
4 Hóa học 1 Xem
5 Hóa học 2 Xem
6 Toán học 2 Xem
7 Vật lý 1 Xem
8 Vật lý 2 Xem
9 Sinh học 1 Xem
10 Sinh học 2 Xem