Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2929761
  • Lượt truy cập: 137079
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Bảng điểm TBV15CTC

Bảng điểm mẫu

HKII, 2017-2018

STT

Học phần

Download

1 Hóa học 3 Xem
2 Hóa học 4 Xem
3 Sinh học 3 Xem
4 Toán học 3 Xem
5 Toán học 4 Xem
6 Văn 3 Xem
7 Văn 4 Xem
9 Vật lý 3 Xem

 

HKI, 2017-2018

STT

Học phần

Download

1 Hóa học 1 Xem
2 Hóa học 2 Xem
3 Sinh học 1 Xem
4 Sinh học 2 Xem
5 Toán học 1 Xem
6 Toán học 2 Xem
7 Văn 1 Xem
8 Văn 2 Xem
9 Vật lý 1 Xem
10 Vật lý 2 Xem

HKIV

STT

Học phần

Download

1 Kiến tập Xem
2 Thực tập chuyên môn Xem
3 Thực tập tốt nghiệp Xem

HKIII

STT

Học phần

Download

1 Điều tra phát hiện dịch hại cây trồng Xem
2 Động vật hại nông nghiệp Xem
3 Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu Xem
4 Kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch Xem
5 Phòng trừ dịch hại Xem
6 Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) Xem

 

HKII

STT

Học phần

Download

1 Bệnh cây chuyên khoa Xem
2 Bệnh sau thu hoạch Xem
3 Cây trồng 1 (lúa, bắp, đậu xanh, đậu nành, rau) Xem
4 Cây trồng 2 (cây có múi, xoài, nhãn…) Xem
5 Cỏ dại Xem
6 Côn trùng chuyên khoa Xem
7 Giáo dục pháp luật Xem
8 Giống cây trồng Xem
9 Khuyến nông Xem
10 Ngoại ngữ 2A Xem
11 Pháp luật chuyên ngành Xem

 

HKI

STT

Học phần

Download

1 Bệnh cây đại cương Xem
2 Côn trùng học đại cương Xem
3 Giáo dục chính trị A Xem
4 Giáo dục quốc phòng – an ninh A Xem
5 Giáo dục thể chất Xem
6 Ngoại ngữ 1 Xem
7 Sinh lý thực vật Xem
8 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Xem
9 Tin học Xem
10 Vi sinh vật đại cương Xem