Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2982012
  • Lượt truy cập: 138843
  • Bài viết: 652
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

TBV16A2

Bảng điểm mẫu

HKIV

STT

Học phần

Download

1 Kiến tập Xem
2 Thực tập chuyên môn Xem
3 Thực tập tốt nghiệp Xem
 

HKIIISTT

Học phần

Download

1 Cây trồng 1 (lúa, bắp, đậu xanh, đậu nành, rau) Xem
2 Cây trồng 2 (cây có múi, xoài, nhãn…) Xem
3 Cỏ dại và động vật hại NN Xem
4 Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu Xem
5 Khí tượng nông nghiệp Xem
6 Kiểm dịch thực vật và DHNSSTH Xem
7 Phương pháp TN & NCKH  Xem
8 Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) Xem
9 Sinh thái nông nghiệp và PTBV Xem
10 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Xem
   

HKII

STT

Học phần

Download

1 Bệnh cây chuyên khoa Xem
2 Bệnh cây đại cương Xem
3 Côn trùng chuyên khoa Xem
4 Côn trùng học đại cương Xem
5 Điều tra phát hiện dịch hại cây trồng Xem
6 Giống cây trồng Xem
7 Ngoại ngữ 2 Xem
8 Pháp luật chuyên ngành Xem
9 Sinh lý thực vật Xem

HKI

STT

Học phần

Download

1 Ngoại  ngữ 1 Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3 Giáo dục quốc phòng Xem
4 Giáo dục pháp luật Xem
5 Giáo dục thể chất Xem
6 Khuyến nông Xem
7 Sử dụng năng lượng TKHQ Xem
8 Vi sinh vật đại cương Xem
9 Kỹ năng giao tiếp Xem
10 Tin học Xem