Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2776727
  • Lượt truy cập: 131526
  • Bài viết: 579
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

TBV16B4

Bảng điểm mẫu

HK III

STT

Học phần

Download

1 Cây trồng 2 Xem
2 Điều tra phát hiện DHCT Xem
3 Giống cây trồng Xem
4 Ngoại ngữ 2 Xem
5 Tin học Xem
6 Giáo dục pháp luật Xem

 

HKIISTT

Học phần

Download

1 Cây trồng 1 Xem
2 Côn trùng học đại cương Xem
3 Giáo dục quốc phòng – an ninh  Xem
4 Giáo dục thể chất Xem
5 Ngoại ngữ 1 Xem

HKISTT

Học phần

Download

1 Khuyến nông Xem
2 Vi sinh vật đại cương Xem
3 Sinh lý thực vật Xem
4 Kỹ năng giao tiếp Xem
5 Giáo dục chính trị Xem
6 Bệnh cây đại cương Xem