Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2707048
  • Lượt truy cập: 129737
  • Bài viết: 577
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

TBV16B5

Bảng điểm mẫu

HK III

STT

Học phần

Download

1 Cây trồng 2 Xem
2 Điều tra phát hiện DHCT Xem
3 Giống cây trồng Xem
4 Ngoại ngữ 2 Xem
5 Tin học Xem
     

 

HKII

 

STT

Học phần

Download

1 Cây trồng 1 Xem
2 Côn trùng học đại cương Xem
3 Giáo dục quốc phòng – an ninh  Xem
4 Giáo dục thể chất Xem
5 Ngoại ngữ 1 Xem

HKISTT

Học phần

Download

1 Khuyến nông Xem
2 Vi sinh vật đại cương Xem
3 Kỹ năng giao tiếp Xem
4 Giáo dục chính trị Xem
5 Sinh lý thực vật Xem
6 Bệnh cây đại cương Xem