Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2922002
  • Lượt truy cập: 136586
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

TTT16A

Bảng điểm mẫu

HKIV

STT

Học phần

Download

1 Kiến tập Xem
2 Thực tập chuyên môn Xem
3 Thực tập tốt nghiệp Xem
 

HKIII

STT

Học phần

Download

1 Cây ăn quả Xem
2 Cơ khí nông nghiệp Xem
3 Đất và phân bón Xem
4 Điều tra phát hiện dịch hại CT Xem
5 Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu Xem
6 Giống cây trồng Xem
7 Pháp luật chuyên ngành Xem
8 Phương pháp TN & NCKH  Xem
9 Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) Xem
10 Sinh thái nông nghiệp và PTBV Xem
11 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Xem
12 Thủy nông Xem

HKII

STT

Học phần

Download

1 Bảo vệ thực vật đại cương Xem
2 Bệnh cây chuyên khoa Xem
3 Cây công nghiệp Xem
4 Cây lúa Xem
5 Cây lương thực Xem
6 Cây rau Xem
7 Côn trùng chuyên khoa Xem
8 Ngoại ngữ 2 Xem
9 Sinh lý thực vật Xem

HKI

STT

Học phần

Download

1 Ngoại  ngữ 1 Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3 Giáo dục quốc phòng Xem
4 Giáo dục pháp luật Xem
5 Giáo dục thể chất Xem
6 Khuyến nông Xem
7 Sử dụng năng lượng TKHQ Xem
8 Tổ chức quản lý sản xuất Xem
9 Kỹ năng giao tiếp Xem
10 Tin học Xem
11 Khí tượng nông nghiệp Xem