Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2929721
  • Lượt truy cập: 137078
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

TCN16A

Bảng điểm mẫu

HKIV

STT

Học phần

Download

1 Kiến tập Xem
2 Thực tập chuyên môn Xem
3 Thực tập tốt nghiệp Xem
 

HKIV

STT

Học phần

Download

1 Kiến tập Xem
2 Thực tập chuyên môn Xem

HKIII

STT

Học phần

Download

1 Bệnh chó mèo Xem
2 Bệnh dinh dưỡng Xem
3 Bệnh ký sinh gia súc Xem
4 Chăn nuôi dê thỏ Xem
5 Chăn nuôi trâu bò Xem
6 Kiểm nghiệm sản phẩm động vật Xem
7 Ngoại và sản khoa Xem
8 Vệ sinh gia súc Xem
9 Phương pháp thực nghiệm Xem
10 Bảo vệ môi trường
11 Chăn nuôi heo Xem

HKIISTT

Học phần

Download

1 Chẩn đoán và bệnh nội khoa Xem
2 Chăn nuôi gia cầm Xem
3 Dinh dưỡng và thức ăn Xem
4 Dược lý thú y Xem
5 Giải phẩu sinh lý vật nuôi Xem
6 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
7 Miễn dịch học Xem
8 Ngoại ngữ 2 Xem
9 Vi sinh và bệnh truyền nhiễm Xem

HK I

STT

Học phần

Download

1 Ngoại  ngữ 1 Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3 Giáo dục quốc phòng Xem
4 Giáo dục pháp luật Xem
5 Giáo dục thể chất Xem
6 Khuyến nông Xem
7 Khởi tạo doanh nghiệp Xem
8 Pháp luật CN Xem
9 Tin học Xem
10