Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2707128
  • Lượt truy cập: 129737
  • Bài viết: 577
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

TCN16C

Bảng điểm mẫu

Học lại

STT

Học phần

Download

1 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
2 Dược lý thú y Xem
3 Giáo dục thể chất Xem
4 Giáo dục quốc phòng Xem
5 Tin học Xem
6 Giải phẫu sinh lý vật nuôi Xem
     

HKII

STT

Học phần

Download

1 Chẩn đoán và bệnh nội khoa Xem
2 Chăn nuôi gia cầm Xem
3 Chăn nuôi heo Xem
4 Dinh dưỡng và thức ăn Xem
5 Giáo dục pháp luật Xem
6 Khuyến nông Xem
7 Ngoại ngữ 2A Xem
8 Phương pháp thực nghiệm Xem
9 Vi sinh và bệnh truyền nhiễm Xem

HKI

STT

Học phần

Download

1 Dược lý thú y Xem
2 Giải phẩu sinh lý vật nuôi Xem
3 Giáo dục chính trị  Xem
4 Giáo dục quốc phòng – an ninh  Xem
5 Giáo dục thể chất Xem
6 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
7 Ngoại ngữ 1A  Xem
8 Tin học Xem