Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2921966
  • Lượt truy cập: 136585
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

TBV17A

Bảng điểm mẫu

HKII

 

STT

Học phần

Download

1 Bệnh cây nông nghiệp Xem
2 Côn trùng nông nghiệp Xem
3 Động vật hại nông nghiệp-KDTV Xem
4 Phương pháp thí nghiệm Xem
5 Sinh lý thực vật - Giống cây trồng Xem
6 Sinh thái nông nghiệp và PTBV Xem
7 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Xem
     

HKI

 

STT

Học phần

Download

1 Cây trồng 1 - 2 Xem
2 Chính trị Xem
3 ĐTPH dịch hại cây trồng Xem
4 Giáo dục QP - An ninh Xem
5 Giáo dục thể chất Xem
6 Pháp luật Xem
7 Pháp luật chuyên ngành BVTV Xem
8 Quản lý dịch hại tổng hợp và QLCD Xem
9 Tiếng anh Xem
10 Tin học Xem