Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2700547
  • Lượt truy cập: 129558
  • Bài viết: 577
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

DANH SÁCH SV ĐƯỢC & KHÔNG ĐƯỢC DỰ THI TỐT NGHIỆP ĐH TRÀ VINH ĐỢT THÁNG 9/2017

1. Danh sách được dự thi lớp DB13L7721 Xem

2. Danh sách không được dự thi lớp DB13L7721 Xem

3. Danh sách được dự thi lớp DE14L772 Xem

4. Danh sách không được dự thi lớp DE14L772 Xem

5. Danh sách được dự thi lớp DE15NN772 Xem

6. Danh sách không được dự thi lớp DE15L772 Xem

7. Danh sách được dự thi lớp DE14KT772 Xem