Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2929735
  • Lượt truy cập: 137079
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Lịch thi TCCN Chính quy

Lịch thi TCCN Chính quy

Lịch thi học kỳ II, năm học 2017-2018 các lớp TBV16B1, TBV16B2, TBV17B1, TBV17B2

Lịch thi lần 2 học kỳ II, 2017-2018

Lịch thi các lớp tại trung tâm học kỳ II, 2017-2018

Lịch thi Trung cấp Lần 1, học kỳ II, năm học 2017-2018 (Bao gồm cả học lại và lớp Vĩnh Nhuận, Tân Châu)

Lịch thi Lần 2 - học kỳ I, 2017-2018 các lớp khóa 2017 tại trung tâm (TBV17B1, TBV17B2, TKH17B)

Lịch thi lần 2 tại trung tâm khóa 2016

Lịch thi lần 1, HK I - Khóa 2017 tại Trung tâm

1. Thoại Sơn (TBV17B2) Xem

2. Châu Thành (TBV17B1), Chợ Mới (TKH17B) Xem

Lịch thi Lần 2 - học kỳ I, 2017-2018 (Bao gồm học lại, Lớp Vĩnh Nhuận và Tân Châu)

Lịch thi học kỳ I, 2017-2018 (Bao gồm học lại, Lớp Vĩnh Nhuận và Tân Châu, Trung tâm)

1. Lịch thi học kỳ I Xem

2. Lịch thi học kỳ I Xem (Học lại)

Lịch thi lần 2 HK2 tại các trung tâm

Lịch thi và phòng thi Trung cấp Lần 2 học kỳ II, 2016-2017

1 Lịch thi Trung cấp Lần 2 học kỳ II, 2016-2017

Lịch thi Trung cấp học kỳ II, 2016-2017

1 Lịch thi Trung cấp Lần 1 học kỳ II, 2016-2017

Lịch thi Lần 2 Trung cấp chính quy học kỳ I, 2016-2017

Lịch thi trung cấp chính quy học kỳ I, 2016-2017

 

Lịch thi Trung cấp chính quy - lần 2 - học kỳ II, 2015-2016

Các trang