Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2700669
  • Lượt truy cập: 129562
  • Bài viết: 577
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Lịch thi TCCN Chính quy

Lịch thi TCCN Chính quy

Lịch thi lần 2 tại trung tâm khóa 2016

Lịch thi lần 1, HK I - Khóa 2017 tại Trung tâm

1. Thoại Sơn (TBV17B2) Xem

2. Châu Thành (TBV17B1), Chợ Mới (TKH17B) Xem

Lịch thi Lần 2 - học kỳ I, 2017-2018 (Bao gồm học lại, Lớp Vĩnh Nhuận và Tân Châu)

Lịch thi học kỳ I, 2017-2018 (Bao gồm học lại, Lớp Vĩnh Nhuận và Tân Châu, Trung tâm)

1. Lịch thi học kỳ I Xem

2. Lịch thi học kỳ I Xem (Học lại)

Lịch thi lần 2 HK2 tại các trung tâm

Lịch thi và phòng thi Trung cấp Lần 2 học kỳ II, 2016-2017

1 Lịch thi Trung cấp Lần 2 học kỳ II, 2016-2017

Lịch thi Trung cấp học kỳ II, 2016-2017

1 Lịch thi Trung cấp Lần 1 học kỳ II, 2016-2017

Lịch thi Lần 2 Trung cấp chính quy học kỳ I, 2016-2017

Lịch thi trung cấp chính quy học kỳ I, 2016-2017

 

Lịch thi Trung cấp chính quy - lần 2 - học kỳ II, 2015-2016

Lịch thi và Lịch phòng thi Học kỳ II, 2015-2016

Lịch thi học kỳ I, 2015-2016

1. Lịch thi học kỳ  I, 2015-2016 Xem

Sơ đồ phòng thi Lần 2 HK II, 20142015 (Chính thức và học lại)

1. Sơ đồ phòng thi Lần 2 Chính thức Xem

Lịch thi lần 2 học kỳ II, 2014-2015 (chính thức và học lại)

1. Lịch thi lần 2 chính thức Xem

2. Lịch thi lần 2 học lại         Xem

Lịch phòng thi HKII, 2014-2015

1. Lịch phòng thi HKII, 2014-2015 Xem

Các trang