Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2700609
  • Lượt truy cập: 129561
  • Bài viết: 577
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Bảng điểm-Đại học VLVH

Bảng điểm-Đại học VLVH

Bảng điểm lớp DE14NN772

1. Những nguyên lý CB CNML Xem

Bảng điểm lớp DE14L772

1. Những nguyên lý CB CNML Xem

Bảng điểm lớp DE14KT772

1. Những nguyên lý CB CNML Xem

Bảng điểm lớp DB14L7721

1. Những nguyên lý CB của CNML Xem

Bảng điểm lớp DB14L772

1. Logic học đại cương Xem

2. Tư tưởng HCM Xem

Miễn giảm môn học

1. Danh sách miễn giảm Xem

Bảng điểm Lớp Luật VHVL khóa 2 DB13L7721

1. Logic học đại cương Xem

2. Lý luận NN và PL 2 Xem

3. Những nguyên lý CB CNML Xem

Bảng điểm Lớp Luật liên thông DE13L772 (khóa 1)

 

1. Môn Đường lối CMDCSVN lớp DE13L772 Xem

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh DE13L772 Xem

Bảng điểm lớp Liên thông Kế toán (DE13KT772)

1. Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin Xem

2. Toán cao cấp Xem

Bảng điểm lớp Đại học Luật VLVH khóa 1(DB13L772)

1. Môn Logic học đại cương Xem

2. Tiếng việt thực hành DB13L722 Xem

Bảng điểm lớp liên thông Thú Y DE13TY772

1. Bảng điểm môn Hóa học đại cương Xem

2. Bảng điểm môn Vi sinh đại cương   Xem

Bảng điểm lớp Luật liên thông khóa 2 DE13L7721

1. Những nguyên lý CBCNML Xem

2.  Tiếng việt thực hành Xem

3. Logic học đại cương Xem