Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2929773
  • Lượt truy cập: 137079
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Sinh viên- tốt nghiệp-Kế hoạch

Sinh viên- tốt nghiệp-Kế hoạch

Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa ngày 14/8/2018

THÔNG BÁO CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP ĐH TRÀ VINH ĐỢT THÁNG 3 LỚP DE15NN7721, DB14L772

1. Kế hoạch thi tốt nghiệp  Xem

2. Thông báo đăng ký lớp DB14L772 Xem

Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa ngày 15/8/2017

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐH TRÀ VINH (DE14L772, DE14KT772, DE15NN772, DB13L7721)

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP DE14NN772, DB13L772

Kế hoạch Thi tốt nghiệp lớp DE13L7721

Kế hoạch ôn thi và lịch phòng ôn thi tốt nghiệp khóa ngày 16/8/2016

Kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện và học bổng học kỳ 2, năm học 2015 - 2016

Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa ngày 16/8/2016

Kế hoạch thi học kỳ II, 2015-2016

Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa ngày 22/3/2016

Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp khóa tháng 8/2015

Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp khóa tháng 8/2015 Xem

Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa ngày 18/8/2015

Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa ngày 18/8/2015 Xem

Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp khóa ngày 18/08/2014

Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp khóa ngày 18/08/2014 Xem

Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa ngày 18/8/2014

Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa ngày 18/8/2014 Xem

Các trang