Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2707056
  • Lượt truy cập: 129737
  • Bài viết: 577
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Đoàn thanh niên - sơ đồ tổ chức

 

I. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG       

Theo Quyết định số 111/QĐ-ĐTN ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Ban Thường Vụ Huyện Đoàn Châu phú.

1. Đồng chí Đỗ Trần Minh Luân             - Bí thư

- Địa chỉ email: dtmluan@gmail.com

- Điện thoại: 0919.566317

2. Đồng chí Phùng Đình Hòa                            - Phó Bí thư

- Địa chỉ email: hoaphung1980@gmail.com

- Điện thoại: 0918.800639

3. Đồng chí Phạm Văn Nhã                      - Ủy viên Ban Thường vụ

- Địa chỉ email: phvnha@gmail.com

- Điện thoại: 0985.954438

4. Đồng chí Đinh Thọ Hoàng                             - Ủy viên Ban Thường vụ

- Địa chỉ email: dinhthoang78@gmail.com

- Điện thoại: 0984.133198

5. Đồng chí Phạm Văn Thân                   - Ủy viên Ban Thường vụ 

- Địa chỉ email: pvthan22323@gmail.com

- Điện thoại: 0164.422323

6. Đồng chí Nguyễn Tấn Minh                 - Ủy viên Ban Chấp hành

- Địa chỉ email: nguyenminh260792@gmail.com

- Điện thoại: 0965.994241

7. Đồng chí Huỳnh Kim Tiên                             - Ủy viên Ban Chấp hành

- Địa chỉ email: hktien88@gmail.com

- Điện thoại: 0973.398936

8. Đồng chí Phạm Phúc Thọ                    - Ủy viên Ban Chấp hành

- Địa chỉ email: ppthoktkt@gmail.com

- Điện thoại: 0913.772139

9. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương Thùy - Ủy viên Ban Chấp hành

- Địa chỉ email: nnpthuy1984@gmail.com

- Điện thoại: 0909.433351

10. Đồng chí Nguyễn Mai Anh Thư                  - Ủy viên Ban Chấp hành

- Địa chỉ email: thu_ktktag@angiang.edu.vn

- Điện thoại: 0948.363345

11. Đồng chí Cao Thị Thùy Trang          - Ủy viên Ban Chấp hành

- Địa chỉ email: ctttrang1509@gmail.com

- Điện thoại: 01664.497007

II. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN LỚP

STT

Lớp

Họ và tên

Bí thư

P. Bí thư

Điện thoại

Địa chỉ Email

1

TBV13A1

Ngô Văn Tú

x

 

01687564757

 

 

 

Trần Văn Việt

 

x

01678570057

 

2

TBV13A2

Nguyễn Thanh Khánh

x

 

01647900930

ntkhanh@gmail.com

 

 

Nguyễn Quốc Khánh

 

x

01885514352

khanhnguyen861@gmail.com

3

TBV13A3

Phạm Tiến Phát

x

 

0929142162

phamtienphat21011995@gmail.com

 

 

Đỗ Anh Vũ

 

x

0964944588

 

4

TBV13A4

Phạm Văn Thân

x

 

0164422323

phamthan22323@gmail.com

 

 

Cao Vũ Luân

 

x

01685538751

 

5

TBV13A5

Nguyễn Võ Hữu Thái

x

 

0962745247

huuthai1995@gmail.com

 

 

Nguyễn  Thị Ngọc Biên

 

x

01653365245

ntnbien071295@gmail.com

6

TTT13A1

Ngô Văn Hảo

x

 

0917913303

hao1804@gmail.com

 

 

Huỳnh Quảng Trường

 

x

0989773634

hqtruong260689@gmail.com

7

TTT13A2

Nguyễn Văn Tỷ

x

 

0989107987

billoness2602@gmail.com

 

 

Nguyễn Trọng Tấn

 

x

0978860501

nttan121093@gmail.com

8

TCN13A

Trần Thị Bảo Ngân

x

 

01695501756

tranthibaongan1451@gmail.com

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Sin

 

x

0975142400

 

9

TCT13A

Nguyễn Phước Chàng

x

 

0947424514

 

 

 

Đặng Thanh Tài

 

x

01867936446

thanhtai151095@gmail.com

10

TKH13A

Nguyễn Thị Phương Nhi

x

 

0989803270

ntpnhi98@gmail.com

11

TTT12B

Đặng Văn Sang

x

 

01677742060

dangvansang79@gmail.com

 

 

Trương Minh Vương

 

x

0169939154

 

12

TTT13B

Nguyễn Chí Hải

x

 

01664704420

chihaicamgiang@gmail.com

 

 

Nguyễn Tấn Phước

 

x

0962042597

 

13

TBV13B

Nguyễn Hữu Danh

x

 

0964592330

 

III. Phân công nhiệm vụ

Quyết định số 02/QĐ-ĐTN, ngày 14/3/2014 Về việc phân công nhiệm vụ cho Ban chấp hành Đoàn trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang Nhiệm kỳ 2014 - 2015 Xem

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.