Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2929788
  • Lượt truy cập: 137079
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Biểu mẫu dành cho học sinh TCCN (VLVH)

STT TÊN Download
1 Đơn ĐK bảo lưu điêm HP (SV chuyển trường) Xem
2 Đơn ĐK bảo lưu điểm học HP (SV đang học ngành thứ 2) Xem
3 Đơn ĐK cải thiện điểm HP Xem
4 Đơn ĐK học lại HP Xem
5 Đơn ĐK học văn hóa (Thi hỏng THPT) Xem
6 Đơn ĐK tiếp tục học (sau khi bị đình chỉ học tập) Xem
7 Đơn ĐK tiếp tục học (Sau khi nghỉ học tạm thời) Xem
8 Đơn xin chuyển trường Xem
9 Đơn xin miễn học phần Xem
10 Đơn xin nghỉ học tạm thời và Bảo lưu điểm Xem
11 Đơn xin thôi học theo yêu cầu Xem
12 Giấy xác nhận học xong chương trình Xem
13 Giấy xác nhận tốt nghiệp Xem
14 Hồ sơ thực tập TN Xem
15 Mẫu KH dự giờ Xem
16 Cấp bảng điểm Xem
17 Đơn đăng ký chấm phúc khảo điểm thi HP Xem
18 Đơn đăng ký thi lại TN Xem
19 Đơn khiếu nại điểm Xem
20 Đơn tạm hoãn thi Xem
21 Phiếu chấm Xem
22 Phiếu đăng ký thi TN Xem