Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2700575
  • Lượt truy cập: 129559
  • Bài viết: 577
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Thông báo

Căn cứ Quyết định số  203/QĐ-KTKT  ngày 05 tháng 11 năm 2012 của phó Hiệu Trưởng trường trung cấp KT- KT, về việc thành lập hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần – Biên soạn tài liệu giảng dạy.

Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế - Kỹ thuật thông báo danh sách phản biện và lịch làm việc của hội đồng (xem file kèm)