Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2982067
  • Lượt truy cập: 138843
  • Bài viết: 652
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Tin tuyển dụng

 

 

Thông báo tuyển dụng Công ty GNC

Thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ năm học 2017-2018

1. Thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ Xem

2. Đơn đăng ký Tải về

Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ẤN ĐỘ

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2013 - 2014

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2013 - 2014

Xem

Tuyển dụng viên chức năm 2013 - 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Số:       /TB-KTKT

Châu Phú, ngày 27 tháng 06 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm học 2013 - 2014

 

Căn cứ nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật An Giang năm học 2013 – 2014;

Căn cứ đề án thành lập trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật An Giang số 04/ĐA-SGDĐT, ngày 6 tháng 7 năm 2012, đề án thành lập trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang của Sở GD&ĐT An Giang;

Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật An Giang thông báo tuyển dụng viên chức của trường năm học 2013 – 2014.

Thông báo tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang - nhà cung ứng dịch vụ, sản phNm trong

lĩnh vực nông nghiệp dẫn đầu thị trường Việt Nam, cần tuyển:

1.   Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật - Chương tŕnh Cùng nông dân ra đồng.

2.   Số lượng: 60

3.   Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc Trung cấp các ngành: Trồng trọt,

Cty Bảo Vệ Thực Vât An Giang -Thông Báo Tuyển Dụng

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang - nhà cung ứng dịch vụ, sản phNm trong

lĩnh vực nông nghiệp dẫn đầu thị trường Việt Nam, cần tuyển:
1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật - Chương trình Cùng nông dân ra đồng.
2. Số lượng: 100

Tuyển dụng viên chức năm học 2012 - 2013

Căn cứ nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật An Giang năm học 2012 – 2013;

Căn cứ đề án thành lập trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật An Giang số 04/ĐA-SGDĐT, ngày 6 tháng 7 năm 2012, đề án thành lập trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang của Sở GD&ĐT An Giang;

Căn cứ quyết định số 1515/QĐ-SGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2012 của SỞ GD&ĐT An Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2012 – 2013 của Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật An Giang.

Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật An Giang thông báo tuyển dụng viên chức của trường năm học 2012 – 2013.