Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2929742
  • Lượt truy cập: 137079
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Điểm thi của Lớp TT11B

Bảng điểm mẫu Xem

Stt Tên môn Download
HỌC KỲ I - 2014 2015
01 Kiến tập XEM
02 Thực tập chuyên môn XEM
03 Thực tập tốt nghiệp XEM

 

Stt Tên môn Download
HỌC KỲ II - 2013 2014
01 Điều TRa PHDH XEM
02 Anh Văn CN XEM
03 Phòng trừ dH xem
04 Bảo vệ thực vật ĐC Xem
05 Cây ăn quả Xem
06 Khuyến Nông Xem
07 Hệ thống canh tác Xem
     

 

Stt Tên môn Download
HỌC KỲ I - 2013 2014
01 Cây lúa Xem
02 Côn trùng chuyên khoa Xem
03 Tổ chức quản lý SX Xem
04 Cây công nghiệp Xem
05 Phương pháp TNĐR Xem
06 Bệnh cây chuyên khoa Xem
07 Pháp luật chuyên ngành Xem
08 khí tượng nông nghiệp xem
09 Cỏ dại và biện pháp phòng trừ xem
10 cây rau xem
Stt Tên môn Download
HỌC KỲ II- 01/07/2013
01 Hóa BVTV Xem
02 Thủy nông Xem
03 Đất & Phân bón Xem
04 Cây lương thực Xem
05 Văn-TV4 Xem
06 Pháp luật Xem
07 Toán 4 Xem
08 Cơ khí NN Xem
09 Vật lý 3 Xem
10 Hóa 4 Xem
11 Chính trị 2 Xem