Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2929770
  • Lượt truy cập: 137079
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Văn bản ISO

1.Biểu mẫu thực tập TN 

- Biểu mẫu thời gian thực tập TN ( xem )

- Biểu mẫu đơn xin điều chỉnh đề tài TN (xem)

- Biểu mẫu giấy giới thiệu SVTTTN (xem)

- Biểu mẫu dự trù kinh phí TN (xem)

- Biểu mẫu kế hoạch TTTN (xem)

- Biểu mẫu mẫu công văn TTTN (xem)

- Biểu mẫu phiếu nhận xét TTTN (xem)

2.Biểu mẫu kiến tập 

-Mẫu danh sách kiền tập (xem)

-Mẫu dự trụ kiến tập (xem)

-Mẫu công văn kiến tập (xem)

-Mẫu kế hoạch kiến tập (xem)

3. Quy trình làm việc của Khoa KT-KT (xem)

4.Biểu mẫu dự trụ TTMH (xem)

5.Biểu mẫu mượn - đăng ký phòng TN (xem)