Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Thông báo tuyển sinh năm 2021

Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa ngày 24/8/2021

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HKII TỪ 26/7/2021 - 01/8/2021

Thông báo về việc cho học sinh tạm dừng đến trường

Bảng điểm trung bình lần 1 học kỳ I, 2020-2021 lớp TKD20B1CP và TKD20B2CP

Thông báo đăng ký học lại học kỳ II, 2020-2021

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP HKI 20 -21

1. Bảng điểm tổng hợp tại trường Xem

2. Bảng điểm tổng hợp tại trung tâm Xem

Lịch thi tốt nghiệp Trung cấp khóa ngày 16/3/2021

Thông báo chấm phúc khảo & Lễ phát bằng kỳ thi tốt nghiệp khóa ngày 16/3/2021

1. Chấm phúc khảo Xem

2. Lễ phát bằng TN Xem

Lịch ôn thi tốt nghiệp Trung cấp khóa ngày 16/3/2021

Thông báo tuyển sinh đại học trực tuyến từ xa năm 2021

Bảng điểm học lại HKI, 2020-2021

TT Môn  
1 Giáo dục chính trị Xem
2 Giáo dục quốc phòng-AN

Lịch thi - Phòng thi HK1 lần 2 tại trường

Thông báo nghỉ tết nguyên đán 2021

Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa ngày 16/3/2021

Thời khóa biểu và Lịch phòng học HK2 tại trường

1. Thời khóa biểu Xem

2. Lịch phòng học Xem

Lịch thi các lớp Trung cấp tại trường học kỳ I, 2020-2021

Thông báo chấm phúc khảo & Lễ phát bằng kỳ thi tốt nghiệp khóa ngày 15/12/2020

 

1. Thông báo chấm phúc khảo Xem

2. Thông báo tổ chức lễ phát bằng Xem

Lịch học lại trình độ Trung cấp học kỳ I, 2020-2021

Lịch ôn thi tốt nghiệp Trung cấp khóa 15/12/2020

Trang