Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Cơ cấu tổ chức Phòng CTHS-QHDN

 Trưởng phòng

Nguyễn Thị Thanh Yến Ngọc

Năm sinh: 1982

Học vị: Bằng TN Đại học (Cử nhân Kế toán doanh nghiệp)

Điện thoại: 0964.124249

Fax: 02963.688607

Email: nttyngoc@gmail.com

Chi tiết

 Phó Trưởng phòng

ĐỖ TRẦN MINH LUÂN

Năm sinh: 1981

Học vị: Đại học Nuôi Trồng thủy sản

Điện thoại: 0919.566.317 – 01234.662.611

Fax: 02963.688607

Email: dtmluan@gmail.com

Chi tiết

 

 Thư viện viên

Nguyễn Mai Anh Thư 

Năm sinh: 09/9/1987

Học vị:  Đại học khoa học Thư viện

Điện thoại: 0948.363.345

Fax: 02963.688607

Email: thu_ktktag@angiang.edu.vn

Chi tiết

Kiểm Dịch Viên

Võ Thị Mỹ Dung

Năm sinh: 1983

Học vị: Cử Nhân Công nghệ Thực phẩm

Điện thoại: 0916.765503

Email: mydung198324@gmail.com

Chi tiết