Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Cơ cấu tổ chức Phòng TH-TC-TB

 

Trưởng phòng

Nguyễn Ngọc Phương Thùy

Năm sinh: 01/06/1984

Học vị: Ths. Sinh thái học

Điện thoại: 0909.433351

Fax: 

Email: nnpthuy1984@gmail.com

Chi tiết

Phó Trưởng phòng

Thiều Quang Phước

Năm sinh: 05/09/1981

Học vị: Cử nhân Kế toán

Điện thoại: 01643.775884

Fax: 

Email: phuoctvt@gmail.com

Chi tiết

 

Kế toán tài sản (kiêm nhiệm)

Từ Cao Thanh Hà

Năm sinh: 1975

Học vị: Ths. Kinh tế nông nghiệp

Điện thoại: 0918.887976

Fax: 

Email: tucaothanhha@gmail.com

Chi tiết

Nhân viên kế toán

Lê Thị Cẩm Loan

Năm sinh: 1979

Học vị: Cử nhân kế toán

Điện thoại: 0907314909

Email: camloanttdnhcp@gmail.com

Chi tiết

 

 Thủ qu

Võ Thúy Ngọc

Năm sinh: 1977

Học vị: TC. Văn thư - Hành chánh

Điện thoại: 0903.805229

Fax: 

Email:thuyngocgdtxcp@gmail.com

Chi tiết

 

 

Nhân viên văn thư (kiêm nhiệm)

Trịnh Phương Thùy

Năm sinh: 1975

Học vị: Cử nhân Luật

Điện thoại: 0978.186609

Fax: 

Email: tpthuy1975@gmail.com

Chi tiết

 

Nhân viên lái xe

Phan Thanh Tân

Năm sinh: 14/10/1970

Học vị: 

Điện thoại: 01684.215453

Fax: 

Email: pttan1970@gmail.com

Chi tiết

Nhân viên

 

Ông

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

 

Trần Quốc Thái

Cao đẳng điện tử công nghiệp

0918.543786

02963-689036    

tranthaidtci@gmail.com

Xem chi tiết

 

Nhân viên bảo vệ

Hồ Thanh Phong

Năm sinh: 1973

Học vị: 

Điện thoại: 01666377344

Fax: 

Email: htphongktkt@gmail.com

Chi tiết

Nhân viên bảo vệ

Nguyễn Văn Sự

Năm sinh: 10/10/1961

Học vị: 

Điện thoại: 01286.858.066

Fax: 

Email: 

Chi tiết

Nhân viên bảo vệ

Trần Văn Nghĩa

Năm sinh: 1970

Điện thoại: 0942 534 744

Địa chỉ: Bình Hưng, Bình Long, Châu Phú, An Giang.

Email:

Chi tiết

 

Nhân viên phục vụ

Nguyễn Thị Ngọc Hải

Năm sinh: 1980

Học vị: 

Điện thoại: 01686.006312

Email: 

Chi tiết