Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

GIỚI THIỆU VỀ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT AN GIANG

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Cùng với việc sáp nhập Trung tâm GDNN - GDTX Châu Phú vào Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang, Đảng bộ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang được thành lập và trực thuộc Đảng bộ huyện Châu Phú từ ngày 08 tháng 03 năm 2018 theo Quyết định số 477-QĐ/HU của Ban thường vụ Huyện ủy Châu Phú.

Hiện nay, Đảng bộ có 04 chi bộ với 47 đảng viên.

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Đảng bộ Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang là hạt nhân chính trị lãnh đạo việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn và các lĩnh vực công tác khác của Nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ được cấp trên giao, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên trong trường.

Đảng uỷ nhà trường là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ giữa hai kỳ Đại hội.

Đảng uỷ có nhiệm vụ

- Lãnh đạo công tác tư tưởng và giáo dục ý thức chính trị tư tưởng trong toàn trường.

- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, và các nhiệm vụ khác của nhà trường.

- Lãnh đạo công tác tổ chức và cán bộ.

- Lãnh đạo công tác đoàn thế, quần chúng trong trường.

- Lãnh đạo việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát.

3. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

Ban Chấp hành Đảng bộ nhà trường gồm có 09 đồng chí:

1. Đồng chí Cao Văn Thích - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.

2. Đồng chí Lý Hùng Cường - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng.

3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng - Uỷ viên BTVĐU, Chủ nhiệm UBKTĐU, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường.

4. Đồng chí Huỳnh Văn Út - Đảng uỷ viên.

5. Đồng chí Lê Thanh Tùng - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ.

6. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương Thùy - Đảng uỷ viên.

7. Đồng chí Phạm Hữu Phương - Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ.

8. Đồng chí Nguyễn Tấn Nhựt - Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ.

9. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Đảng uỷ viên.