Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Cơ cấu tổ chức

I. Sơ đồ tổ chức

II. Danh sách BCH Công đoàn trường

1. Đồng chí Trần Thanh Dũng

Chủ tịch

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Yến Ngọc

Phó chủ tịch

3. Đồng chí Võ Hoàng Nhu

CN.UBKT

4. Đồng chí Phùng Đình Hòa

Ủy viên ban chấp hành

5. Đồng chí Thiều Quang Phước

Ủy viên ban chấp hành

6. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương Thùy

Ủy viên ban chấp hành

7. Đồng chí Lê Thanh Tùng

Ủy viên ban chấp hành

III. Ban Thanh tra Nhân dân

1. Đồng chí Nguyễn Hữu Tam

Trưởng ban         

2. Đồng chí Phạm Văn Nhã

Thành viên

3. Đồng chí Trịnh Phương Thùy

Thành viên