Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Văn bản

STT

TÊN

DOWNLOAD

1 Quyết định ban hành Qui chế chi tiêu nội bộ Công đoàn Xem
2 Quyết định công nhận Ban Thanh tra Nhân dân Xem
3 Quyết định Công nhận các Tổ Công đoàn Xem
4 Quyết định Công nhận kết quả bổ sung BCH Công đoàn Xem
5 Quyết định vv Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy Ban kiểm tra Công đoàn cơ sở 2017-2022 Xem