Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Giới thiệu

Đoàn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ An Giang là một tổ chức chính trị - xã hội, được thành lập và hoạt động theo Điều lệ Đoàn, trực thuộc Huyện Đoàn Châu phú. Hoạt động của Đoàn thanh niên dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang.

Đoàn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang chính thức được thành lập vào ngày 29 tháng 08 năm 2013 theo Quyết định số 76-QĐ/HĐCP của Ban Thường Vụ Huyện Đoàn Châu phú, là một tổ chức chính trị - xã hội của Thanh niên Việt Nam  trong Trường học.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn Thanh niên là học tập và rèn luyện, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát, trực tiếp, toàn diện của Đảng bộ, Ban Giám hiệutrường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giangvà Đoàn cấp trên, Đoàn trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang là nơi giúp cho học sinh rèn luyện và định hướng hoạt động, đào tạo nghề cho học sinh, giúp Đoàn viên rèn luyện và trưởng thành về mặt tư tưởng chính trị, đồng thời tạo điều kiện để học sinh tham gia các hoạt động xã hội góp sức vì sự phát triển của cộng đồng, của đất nước.

Đoàn trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang là nòng cốt chính trị của thanh niên cùng với sự phối hợp của Phòng công tác học sinh – Quan hệ doanh nghiệp, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo các quyền lợi chính đáng, hợp pháp liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của học sinh, tạo môi trường phấn đấu trong học tập và rèn luyện cho Đoàn viên thanh niên.Thông qua các công tác giáo dục, các hoạt động phong trào và các chương trình hành động góp phần quan trọng trong việc phát triển nhà trường. Bên cạnh đó, hoạt động giao lưu, kết nghĩa, an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng,… cũng được đẩy mạnh.

Đặc biệt, Đoàn trường đã tích cực tham gia các hoạt động thanh niên tình nguyện như hiến máu nhân đạo, bảo vệ môi trường và các hoạt động tình nghĩa như ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, mua tăm tre ủng hộ người mù,…

Từ khi thành lập đến nay, Đoàn trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang đã hoạt động tích cực và có hiệu quả, để đóng góp nhiều hơn trong công tác chuyên môn và chính trị của cơ quan, thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Đoàn quyết tâm xây dựng Đoàn trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang ngày càng vững mạnh.