Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Cơ cấu tổ chức

I. Sơ đồ tổ chức

II. Danh sách Ban chấp hành Đoàn trường

- Theo Quyết định số: 270-QĐ/ĐTN ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Châu Phú. Về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí Thư và Phó Bí thư Đoàn trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang nhiệm kỳ 2016 – 2018. (xem file kèm)

1. Đồng chí Đỗ Trần Minh Luân                     - Bí thư

- Địa chỉ email: dtmluan@gmail.com

- Điện thoại: 0919.566317

2. Đồng chí Nguyễn Mai Anh Thư         - Phó bí thư

- Địa chỉ email: thu_ktktag@angiang.edu.vn

- Điện thoại: 0948.363345

3. Đồng chí Huỳnh Kim Tiên                 - Ủy viên Ban Chấp hành

- Địa chỉ email: hktien88@gmail.com

- Điện thoại: 0973.398936

4. Đồng chí  Trần Văn Ẩn                      - Ủy viên Ban Chấp hành

- Điện thoại: 0164.4564496                     

5. Đồng chí Lê Ngọc Khang                        - Ủy viên Ban Chấp hành

- Điện thoại: 0924.017405

6. Đồng chí Nguyễn Phú Vĩnh                    - Ủy viên Ban Chấp hành

- Điện thoại: 0165.3939272

7. Đồng chí Lê Văn Dương           - Ủy viên Ban Chấp hành

- Điện thoại: 0976.914122

III. Danh sách Ban chấp hành chi đoàn

STT

Chi đoàn lớp

Họ và tên

Số điện thoại

1

TBV16A1

Lê Văn Dương

0976.914122

2

TBV16A2

Nguyễn Hùng Hiệp

 

3

TTT16A

Lê Ngọc Khang

0924.017405

4

TCN16A

Nguyễn Phú Vĩnh

0165.3939272

5

TBV17A + TBV16B

Nguyễn Anh Kiệt

0966.729.450

6

TCN16B + TCN17A,B

Trần Đức Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Phân công nhiệm vụ

Theo Quyết định số: 03-QĐ/ĐTN ngày 15 tháng 01 năm 2017 của Bí thư Đoàn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang về việc phân công nhiệm vụ cho Ban chấp hành Đoàn trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang, nhiệm kỳ 2016 – 2018. (xem file kèm)