Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Văn bản-Biểu mẫu

Văn bản

STT Tên văn bản Tải về
1 Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học nhiệm kỳ 2016 - 2018 Xem
2 Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 - 2018 Xem
3 Kế hoạch chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017 Xem
4 Kế hoạch số: 01 /KH-ĐTN ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Ban chấp hành Đoàn trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang về tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018. Xem
5 Kế hoạch Số: 02-KH/ĐTN ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Ban chấp hành Đoàn trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang về tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xem
6 Kế hoạch xây dựng và tổ chức đội ngũ báo cáo viên Xem
7 Kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018 Xem
8 Kế hoạch tổ chức "Mùa hè tình nguyện" lần thứ XVI năm 2018 Xem
9 Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2018 Xem
10 Quyết định thành lập Ban chỉ huy Chiến dịch "Mùa hè tình nguyện" lần thứ XVI năm 2018 Xem

Biểu mẫu

STT Tên văn bản Tải về
1 Hướng dẫn thực hiện sổ sách cho đoàn trường và chi đoàn Xem
2 Mẫu báo cáo tháng chi đoàn Xem
3 Đơn xin cấp lại sổ-thẻ đoàn Xem
4 Các biểu mẫu kết nạp đoàn Xem
5 Danh sách đăng ký học lớp cảm tình đoàn Xem
6 Hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xem