Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TTS18BBP2

Bảng điểm mẫu

HKIII

STT

Học phần

Download

1 Kỹ thuật vận chuyển DVTS Xem
2 Sử dụng thuốc và hóa chất TS Xem
3 Sinh vật thủy sinh Xem
4 Tiếng anh Xem
5 Giáo dục quốc phòng-AN Xem
6 Kỹ thuật nuôi và SX giống giáp xác NG Xem

HKII

STT

Học phần

Download

1 Bệnh học thủy sản Xem
2 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt Xem
3 Kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọt Xem
4 Công trình và thiết bị NTTS Xem
5    

HKI

STT

Học phần

Download

1 Chính trị Xem
2 Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản Xem
3 Giáo dục thể chất Xem
4 Khí tượng thủy văn Xem
5 Pháp luật Xem
6 Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản Xem
7 Sinh lý động vật thủy sản Xem
8 Tin học Xem
9 Tiếng anh