Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Giới thiệu

           Khoa Giáo dục thường xuyên- Bộ môn chung (GDTX-BMC)Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật An Giang, tiền thân là khoa Khoa học cơ bản, được thành lập vào năm 2012. Năm 2018, Trung tâm Giáo dục Nghể nghiệp- Giáo dục thường xuyên Châu Phú sáp nhập vào trường và hình thành Khoa GDTX-BMC.

Hiện tại, Khoa có 13 giáo viên. Trong đó: 03 thạc sỹ, 10 cử nhân.

Khoa phụ trách giảng dạy các môn chung cho hệ trung cấp và giảng dạy các môn văn hóa cho các lớp bậc Trung học phổ thông- hệ Giáo dục thường xuyên của trường. Các giáo viên đều được đào tạo chuẩn và có kinh nghiệm giảng dạy nhiểu năm.

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 • Khoa GDTX- BMC là đơn vị hành chính cơ sở của trường, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, gồm có chức năng và nhiệm vụ sau:
 • Tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy học tập và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch giảng dạy đã được hiệu trưởng phê duyệt.
 • Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc bộ môn mình quản lý.
 • Tổ chức biên soạn chương trình giáo trình môn học phê duyệt giáo trình, phối hợp với phòng đào tạo, các bộ môn trong việc tổ chức thi, kiểm tra.
 • Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động thực hiện nghiên cứu khoa học dịch vụ khoa học và công nghệ.

 2. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

 • Tổng số: Gồm có 13 cán bộ, giáo viên.
  • Số Đảng viên: 10 đồng chí
  • rình độ chuyên môn:  03  Thạc sỹ, 10 cử nhân
 • Bộ môn chung: 04 giáo viên. Bộ môn GDTX: 09 giáo viên

3. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Tham gia giảng dạy cho học sinh toàn trường gồm hệ Trung cấp chính quy và không chính quy và bậc học Trung học phổ thông (hệ GDTX).

4. THÀNH TÍCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

 • Tập thể: Tập thể lao động tiên tiến.
 • Cá nhân: Toàn thể cán bộ, giáo viên trong bộ môn đều đạt chiến sỹ thi đua hoặc lao động tiên tiến.

5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG TƯƠNG LAI

 • Về đội ngũ cán bộ giảng dạy: Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy bằng các hình thức tự học, tự bồi dưỡng, chuyên đề, ngoại khoá, nghiên cứu khoa học.
 • Về công tác đào tạo: Không ngừng thực hiện cải tiến phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng  theo định hướng người học cùng tham gia, phù hợp với đặc điểm hoạt động giáo dục của nhà trường như: Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tổ chức xemina, thực hành, học nhóm, tự học, tự nghiên cứu, tham quan học tập...