Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TCN19A

Bảng điểm mẫu

HKIII

STT Môn học  
1 Kiến tập Xem
2 Thực tập chuyên môn Xem
3 Thực tập tốt nghiệp Xem

HKII

HKII

STT Môn học  
1 Vi sinh và bệnh truyền nhiễm  Xem
2

Bệnh ký sinh gia súc

 Xem
3 Chăn nuôi gia cầm  Xem
4 Ngoại và sản khoa  Xem
5 Giáo dục thể chất Xem
6 Bệnh chó mèo Xem
7 Chăn nuôi heo Xem
8 Chăn nuôi trâu bò dê thỏ Xem
9 Tiếng anh Xem

HKI

STT Môn học  
1 Chẩn đoán và bệnh nội khoa  Xem
2 GD Chính trị  Xem
3 Dinh dưỡng và thức ăn  Xem
4 Dược lý Thú y Xem
5 Giải phẫu sinh lý vật nuôi Xem
6 Pháp luật Xem
7 Pháp luật chuyên ngành CNTY Xem
8 Tin học Xem
9 Giáo dục QP-AN Xem
10 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
11 Phương pháp thí nghiệm Xem