Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TTV19B

Bảng điểm mẫu

HKIV

STT Môn học  
1 Thực tập chuyên môn Xem
2 Thực tập tốt nghiệp  

HKIII

STT Môn học  
1 Thiết kế web Xem
2 Lập trình quản lý Xem
3 Mạng căn bản Xem
4 Soạn thảo văn bản điện tử Xem
5 Bảng tính điện tử Xem

HKII

STT Môn học  
1 Thiết kế trình diễn trên máy tính (Powerpoint) Xem
2 Anh văn chuyên ngành Xem
3 Vận hành và sử dụng CTBVPTD Xem
4 Giáo dục thể chất Xem
5 Xử lý ảnh (PHOTOSHOP) Xem
6 Tiếng anh Xem
7 Soạn thảo văn bản Xem

HKI

STT Môn học  
1 Hệ điều hành Windows Xem
2 Cài đặt máy vi tính Xem
3 Soạn thảo văn bản Xem
4 Giáo dục QP - An ninh Xem
5 Tin học Xem
6 Pháp luật Xem
7 GD chính trị Xem
8 Kỹ năng giao tiếp Xem
9 Lắp ráp, sửa chữa máy vi tính Xem