Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TTS19B

Bảng điểm mẫu

HKIII

STT

Môn Học 

Download

1 Bệnh học thủy sản Xem
2 Kỹ thuật nuôi và sản xuất giống gx nước ngọt Xem
3 Kỹ thuật vận chuyển động vật thủy sản Xem
4 Khí tượng thủy văn Xem
5 sử dụng thuốc và hóa chất thủy sản Xem
6    
7    

HKII

STT

Môn Học 

Download

1 Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản Xem
2 Giáo dục thể chất Xem
3 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt Xem
4 Kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọt Xem
5 Tiếng anh Xem
6 Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản Xem
7    

HKI

STT

Môn Học 

Download

1 Pháp luật Xem
2 Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản Xem
3 Sinh lý động vật thủy sản Xem
4 Sinh vật thủy sinh Xem
5 Tin học Xem
6 Công trình và thiết bị thủy sản Xem
7 Giáo dục chính trị Xem
8 Giáo dục QP-AN Xem