Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TCN20BTMT

Bảng điểm mẫu

HKI

STT Môn học  
1 Chăn nuôi gia cầm Xem
2 Dược lý thú y Xem
3 Dinh dưỡng và thức ăn Xem
4 Giải phẫu sinh lý vật nuôi Xem
5 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
6 Pháp luật Xem