Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Biểu mẫu

Mẫu đơn

1.1.1 Đơn đăng ký học lại Xem
1.1.2 Đơn xin tiếp tục học tập do bị điều chỉnh tiến độ Xem
1.1.3 Đơn xin nghỉ học tạm thời Xem
1.1.4 Đơn xin thôi học Xem
1.1.5 Đơn xin mở lớp học lại Xem
1.1.6 Đơn đề nghị cấp giấy CNTN tạm thời Xem
1.1.7 Đơn xin chuyển ngành học Xem
1.1.8 Đơn xin nghỉ học theo môn học Xem
1.1.9 Đơn xin bảo lưu điểm MH (HS chuyển trường) Xem
1.1.10 Đơn xin bảo lưu điểm MH (HS học ngành thứ 2) Xem
1.1.11 Đơn xin bảo lưu kết quả học tập Xem
1.1.12 Đơn đăng ký học văn hóa (HS chưa TN THPT) Xem
1.1.13 Đơn xin chuyển trường Xem
1.1.14 Đơn xin miễn môn học Xem
1.1.15 Đơn xin xác nhận tốt nghiệp Xem
1.1.16 Đơn xin cấp giấy XNHXCT Xem
1.1.17 Đơn xin điều chỉnh điểm Xem
1.1.18 Đơn đăng ký thi tốt nghiệp Xem
1.1.19 Đơn xin cấp bảng điểm Xem
1.1.20 Đơn xin phúc khảo điểm thi MH Xem
1.1.21 Đơn xin đăng ký thi lại TN Xem
1.1.22 Đơn xin tạm hoãn thi học kỳ Xem
1.1.23 Đơn xin tra lục bằng TN Xem
1.1.24 Đơn xin phúc khảo điểm thi TN Xem
1.1.25 Đơn xin cấp bản sao bằng TN Xem
1.1.26 Đơn xin học lại do bị đình chỉ học tập Xem
1.1.27 Đơn xin cấp GXN đã học tại trường Xem
1.1.28 Đơn xin bảo lưu kết quả xét tuyển Xem
1.1.29 Đơn xin chuyển trường học hệ đào tạo thấp hơn Xem
1.1.30 Đơn xin đi thực tập TN Xem
1.1.31 Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, CC Xem
1.1.32 Phiếu thanh toán tốt nghiệp ra trường Xem
1.1.33 Giấy cam đoan HS thiếu thủ tục nhập học Xem
1.1.34 Giấy ủy quyền nhận bằng TN Xem
1.1.35 Phiếu khảo sát tình trạng việc làm của học sinh Xem
1.1.36 Đơn xin chuyển lớp Xem
1.1.37 Đơn xin chuyển điểm Xem
1.1.38 Phiếu đăng ký xét tuyển Xem
1.1.39 Đơn xin xét tốt nghiệp Xem