Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TKH17B

Bảng điểm mẫu

HKIV

STT Môn học  
1 Thực tập chuyên môn Xem
2 Thực tập tốt nghiệp Xem
3    
4    

HKIII

STT Môn học  
1 Kế toán doanh nghiệp  Xem
2 Kế toán hành chính sự nghiệp  Xem
3 Kế toán máy  Xem
4 Kế toán ngân sách và tài chính xã  Xem
5 Kỹ năng giao tiếp  Xem
6 Tài chính hành chính sự nghiệp  Xem
7 Thuế  Xem

HKII

 

STT

Môn học

Download

1 Kinh tế học căn bản Xem
2 Lý thuyết tài chính tiền tệ Xem
3 Pháp luật chuyên ngành Kế toán Xem
4 Soạn thảo văn bản Xem
5 Thống kê ứng dụng Xem
6 Thực hành kế toán hành chính SN Xem
     

 

HKI

STT

Môn học

Download

1 Chính trị Xem
2 Giáo dục QP - An ninh Xem
3 Giáo dục thể chất Xem
4 Lý thuyết kế toán hành chính SN Xem
5 Pháp luật Xem
6 Tiếng anh Xem
7 Tin học Xem