Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Tin tức Đoàn thanh niên

Tháng 3 - Tháng thanh niên

Tháng 3 – tháng của thanh niên, trong không khí hân hoan Chào mừng 83 năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931- 26/03/2014). Thanh niên thế hệ Bác Hồ kính yêu, bằng sức sống và nhiệt huyết của các đoàn viên thanh niên nhằm góp phần khơi dậy tinh thần xung kích trong tất cả bạn trẻ hãy sống vì mục tiêu: “Thanh niên lập thân lập nghiệp trong thời đại hội nhập”.

Thư của Bác Hồ gửi các bạn thanh niên vào ngày 17-8-1947

Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó.